|- Hjem -|- Kontakt -|- Om oss -|- Program -|- Barn og unge -|- English -|
Ansatte
Eldsteråd
Diakonråd
Menighetsråd
Menighetsmøte
Lederråd


Misjon
Konfirmantarbeid
Kafégudstjenester
Søndagsskolen
Familiekoret
Speideren
Frikafé
nattkafé
Six Wings Gospel
Språk-kafé
Bonus-treff

FRIBU -
Frikirkens Barn
og Ungdom

- Isesjøbråten -
Frikirken
FriBU
FSK
ungdomsarbeid.no
kristen.no
bibelen.no

Ansatte i Sarpsborg Frikirke

Husk å erstatte # med @ i e-post adressene.bilde

Menighetens Pastor
Leif Gunnar Sandvand

epost: pastor#sarpsborgfrikirke.no
Telefon, Kontor: 69 15 32 79
Mobiltelefon: 970 77 508

Samtaler avtales i kirken
eller på telefon.

bilde

Ungomspastor
Bjørnar Thorbjørnsen

epost: bjornarth#gmail.com
Mobiltelefon: 416 16 218

bilde

Kontormedarbeider
Ann-Cecilie Korsæth

post#sarpsborgfrikirke.no
69 15 32 79
Kontortid: Mandag og Onsdag 10-14.