|- Hjem -|- Kontakt oss -|- Om oss -|- Program -|- Bli med -|- English -|
Ansatte
Eldsteråd
Diakonråd
Menighetsråd
Menighetsmøte
Arbeidsgruppa

Konfirmantarbeid
Søndagsskolen
Familiekoret
Speideren
10-14
U
Six Wings Gospel
Aftenmisjonen
Bibelgrupper
Livsseilasen
Kurs
Menighetsbladet

- Isesjøbråten -
Frikirken
FriBU
FSK
ungdomsarbeid.no
kristen.no
bibelen.no

Kjent til bunns og elsket - det bærer liv
Tanker i etterkant av gudstjenesten 25.11.12

I dag, på kirkeårets nyttårsaften, inviterte pastor Sandvand (LG) oss
– med bakgrunn i Matt. 25 – til bryllup.
Ved inngangen til et nytt kirkeår inviteres vi til fest,
- bryllupsfest - med den feiring, den forventning, den kjærlighet,
det fellesskap og det samliv som følger med et bryllup.

LG holdt frem to tanker for oss – to perspektiver på denne invitasjonen,
dette bryllupet - som reflekterer henholdsvis evangeliets fellesskapsdimensjon
og evangeliets individuelle dimensjon.

1. Det finnes bare en brud, det er menigheten –
med sitt mangfold, som fellesskap og som enhet
2. Vi er individuelt ansvarlige for å ta imot innbydelsen

LG oppfordret oss til å ta plass godt innpå Jesu fang,
ikke sånn på knærne, klar til å hoppe ned – men godt innpå fanget, - i trygghet!

Denne oppfordringen og dagens dåpsbarn, Erling,
fikk meg til å tenke på et av mine favorittvers i
bibelen, Salme 131.2 (1978 utgaven) – der det står:

Jeg har brakt min sjel til ro, ja gjort den ganske stille.
Som et barn hos sin mor når det har stilt sin tørst,
slik er min sjel i meg.

Ser du bildet for deg…av mor og barn…
På fanget, i armkroken.
To liv åpner seg mot hverandre.
”Jeg har brakt min sjel til ro, ja gjort den ganske stille.
Som et lite barn hos sin mor, når det har stilt sin tørst,
- slik er min sjel i meg.”
Ubekymret og tilfreds, jeg er forsørget,
- gjennom, av og ved mor – forsørget i kjærlighet.


Eller for å si det med biskop Helgas ord:
”Tro er møte med Kjærligheten,
så tro er trygghet.
Kjent til bunns og elsket,
- DET bærer mitt liv.”

LGs tale endte med følgende oppfordring:
”Hold dere nær til Gud, så skal han holde seg nær til dere!” (Jak.4.8)
Ja, hvorfor ikke sette oss godt til rette å fanget ved inngangen til det nye kirkeåret!

25.11.12 KRMI