|- Hjem -|- Kontakt oss -|- Om oss -|- Program -|- Bli med -|- English -|
Ansatte
Eldsteråd
Diakonråd
Menighetsråd
Menighetsmøte
Arbeidsgruppa

Konfirmantarbeid
Søndagsskolen
Familiekoret
Speideren
10-14
U
Six Wings Gospel
Aftenmisjonen
Bibelgrupper
Livsseilasen
Kurs
Menighetsbladet

- Isesjøbråten -
Frikirken
FriBU
FSK
ungdomsarbeid.no
kristen.no
bibelen.no

Bokomtale, "Mestermøter" av Alf Kjetil Walgermo

bilde

Boka ”Mestermøter” av Alf Kjetil Walgermo tar utgangspunkt i 100 forskjellige enkeltpersoners møter med Jesus. Og nettopp evangelienes fortellinger om i hvilke situasjoner, hvordan og med hvilke konsekvenser Jesus møter mennesker – er for meg blant bibelens absolutte høydepunkter. Disse møtene viser oss biter av Jesus (hvilket også er illustrert på bokas omslag) og mange av dem er svært kraftfulle.

Lunde Forlag 2006, 218 sider.

Disse 100 møtene med Jesus er svært forskjellige. Han møter hverdagsmennesker i all slags sinnsstemninger, aldersgrupper, familiesituasjoner, sosiale grupper, åndelig ståsted….Jeg er fristet til å tro at det eneste ”fellestrekket” med disse møtene er at de er personlige og dermed unike. Hver og en blir sett og møtt, men møtene får svært forskjellige konsekvenser. Noen møter skaper sinne, mistro, frustrasjon ja, - krise. Mens andre opplever at de blir berørt på en måte som forløser troen og kjærligheten i deres liv.

Walgermo er tro mot evangelietekstene. Boka er nærmest å betrakte som ”highlights” fra evangeliene. Fortellingene blir imidertid rikere enn bibeltekstene i den forstand at Walgermoe gir enkeltmenneskene, også de vi ikke kjenner så godt fra evangelietekstene, et liv og en stemme. Møtene fremstår dermed med tydeligere baktepper.

Walgermos bokprosjekt er viktig. Det er viktig fordi disse historiene, som sagt, belyser hvem Jesus er og hvordan han møter enkeltmennesker. Det er viktig også fordi boka oppfordrer og hjelper oss lesere til å ”lese oss inn i” tekstene. Walgermo prøver å ”krype under huden på” dem som møtte Jesus og oppfordrer oss lesere til å delta i denne øvelsen. Personlig synes jeg de tidligere omtalte bakteppene og historiene rundt møtene stort sett virker relativt bra, selv om de ikke alltid stemmer overens med fargene i mine personlige bilder. Boka fokuserer imidlertid lite på konsekvensene av mestermøtene og hva disse kan si oss/meg i dag. Den delen av historien overlates altså i stor grad til leserne selv å utvikle.

Boka er absolutt verd å lese, som en helhet (tekstene danner en kronologi) eller ”stykkevis og delt”, hvert møte presenteres på et par sider. På grunn av sitt enkle språk og de klare bildene den tegner, tror jeg også den kan fungere for større barn.

For meg ligger inspirasjonen i denne boka, i likhet med evangelietekstene som sådan, i å ”lese meg inn i” de bibelske mestermøtene.


KRMI