|- Hjem -|- Kontakt -|- Om oss -|- Program -|- Barn og unge -|- English -|
Ansatte
Eldsteråd
Diakonråd
Menighetsråd
Menighetsmøte
Lederråd


Misjon
Konfirmantarbeid
Kafégudstjenester
Søndagsskolen
Familiekoret
Speideren
Frikafé
nattkafé
Six Wings Gospel
Språk-kafé
Bonus-treff

FRIBU -
Frikirkens Barn
og Ungdom

- Isesjøbråten -
Frikirken
FriBU
FSK
ungdomsarbeid.no
kristen.no
bibelen.no

Diakonrådet i Sarpsborg Frikirke

Diakonrådet har ansvar for kirkebygget og kirkens uteområder, ulike oppgaver i gudstjenesten og annet praktisk arbeid.

Generelle hendvendelser til diakonrådet gjøres til leder.
Husk å erstatte # med @ i e-post adressene.

Diakon

Leder
Vigdis Andersen

vigdis.andersen@vivobokhandel.no
950 88 394

Diakon

Diakon
Morten Ervum

morerv#sarpsborgfrikirke.no
901 35 607

Diakon

Diakon
Heidi Melby

heimel#sarpsborgfrikirke.no
995 77 978

Diakon

Diakon
Tone Fjeld


Diakon

Diakon
Gjermund Ødegård


Diakon

Diakon
Mai Åsheim