|- Hjem -|- Kontakt -|- Om oss -|- Program -|- Barn og unge -|- English -|
Ansatte
Eldsteråd
Diakonråd
Menighetsråd
Menighetsmøte
Lederråd


Misjon
Konfirmantarbeid
Kafégudstjenester
Søndagsskolen
Familiekoret
Speideren
Frikafé
nattkafé
Six Wings Gospel
Språk-kafé
Bonus-treff

FRIBU -
Frikirkens Barn
og Ungdom

- Isesjøbråten -
Frikirken
FriBU
FSK
ungdomsarbeid.no
kristen.no
bibelen.no

Familiekoret "Full hals"

"FULL HALS" er Sarpsborg frikirkes familiekor. Vi består av små og store medlemmer fra 1 år opp til godt voksne. Vi samles annen hver onsdag i kirken og øver i ca 45 min. Vi har en samling med en liten andakt og helt til slutt koser vi oss med noe godt å spise. Koret er åpent for alle som er glad i å synge og som vil være med i et kristent felleskap.
For å se semester program, se hovedside for program!