|- Hjem -|- Kontakt -|- Om oss -|- Program -|- Barn og unge -|- English -|
Ansatte
Eldsteråd
Diakonråd
Menighetsråd
Menighetsmøte
Lederråd


Misjon
Konfirmantarbeid
Kafégudstjenester
Søndagsskolen
Familiekoret
Speideren
Frikafé
nattkafé
Six Wings Gospel
Språk-kafé
Bonus-treff

FRIBU -
Frikirkens Barn
og Ungdom

- Isesjøbråten -
Frikirken
FriBU
FSK
ungdomsarbeid.no
kristen.no
bibelen.no

Frikafé
På sommerhalvåret er det Frikafé i bakgården vår hver mandag (utenom skoleferiene). Da kommer barn og ungdommer innom for å få seg en vaffel
og slappe av, gjøre lekser, spille fotball eller andre spill og lignende.
Det varer fra kl. 13.30 til ca 15.45.
Første Frikafé i 2018 blir 9. april.
Velkommen skal du være!


For å se semester program, se hovedside for program!