|- Hjem -|- Kontakt -|- Om oss-|- Program -|- Barn og unge -|- English-|
Jesus lever!
Ansatte
Eldsteråd
Diakonråd
Menighetsråd
Menighetsmøte
Lederråd


Misjon
Konfirmantarbeid
Kafégudstjenester
Søndagsskolen
Familiekoret
Speideren
Frikafé
nattkafé
Six Wings Gospel
Språk-kafé
Bonus-treff

FRIBU -
Frikirkens Barn
og Ungdom

- Isesjøbråten -


Frikirken
FriBU
FSK
ungdomsarbeid.no
kristen.no
bibelen.no

Ny festgudstjeneste i Sarpsborg Frikirke.

Når Tania Michelet forteller om sin trosreise til en
stor forsamling påskedag i Sarpsborg Frikirke
er det svært mange mennesker som blir styrket
i sin tro på Jesus.
Også på den måten ble påskedagen i
Korsgata 4 en fest for livet.
Festen fortsetter allerede neste søndag;
28 april kl.11.00 der 12 konfirmanter
toger inn kirkegulvet.
Ungdomspastor Bjørnar Thorbjørnsen
taler og har opplegget.
Rebecca Andersen synger,
Mats Andre Soli sitter
ved orgelet og hele gudstjenesten
overføres til kafeen i underetasjen.

Ettermiddag samme dag – kl.17.00 er det ny
kafegudstjeneste der snart avtroppende pastor
Leif Gunnar Sandvand underviser om
menigheten som en generasjonsbolig.

Livet består av store og små valg.
Velger du en eller to gudstjenester
siste søndag i april blir du ikke skuffet!

Leif Gunnar SandvandLes eldre nyheter her.
Den Evangeliske Lutherske Frikirke, Sarpsborg Menighet
E-post: post@sarpsborgfrikirke.no Adresse: Korsgata 4, 1723 Sarpsborg
Org.nr.:971 249 668, Telefon: 69153279 Kontonummer: 1090 25 13863
Webmaster:web@sarpsborgfrikirke.no Ansvarlig redaktør:red@sarpsborgfrikirke.notirsdag 23 april
Kl 17:30 Speidermøte Tropp og Flokk


onsdag 24 april
Kl 17:00 Superonsdag


torsdag 25 april
Kl 17:15 Språk-kafé


søndag 28 april
Kl 10:30 Bønn
KL 11:00 Konfirmasjonsgudstjeneste
Kl 17:00 Kafégudstjeneste
Nattverd
Søndagsskole


Aktuelt