|- Hjem -|- Kontakt -|- Om oss -|- Program -|- Barn og unge -|- English -|
Ansatte
Eldsteråd
Diakonråd
Menighetsråd
Menighetsmøte
Lederråd


Misjon
Konfirmantarbeid
Kafégudstjenester
Søndagsskolen
Familiekoret
Speideren
Frikafé
nattkafé
Six Wings Gospel
Språk-kafé
Bonus-treff

FRIBU -
Frikirkens Barn
og Ungdom

- Isesjøbråten -
Frikirken
FriBU
FSK
ungdomsarbeid.no
kristen.no
bibelen.no

Velkommen til kafegudstjenester i
Sarpsborg Frikirke

Velkommen til å ta en pause! Våren 2017 startet vi med kafégudstjenester i Sarpsborg frikirke.
Det betyr kaffe og gudstjeneste samtidig. Kaffen er den aller beste,
du kommer til å få lyst til å betale for den.
Det kan du ikke, men du kan få en kake ved siden av.

Gudstjenesten er enkel: mingling, småprat med baristaen,
undervisning, nattverd med lovsang og mulighet for forbønn.

Du deltar på det du selv vil.
Vi sjekker ikke dagsform, oppmerksomhetsspenn eller trosnivå.
Du trenger ikke synge.

Målet vårt er å finne ut mer om hvem Jesus er og
hva han kan gjøre i våre liv i dag.
Vi tror du vil finne at undervisningen er nær din hverdag,
at fellesskapet er uformelt og
inkluderende og at atmosfæren er avslappet.

Vi kjører dobbeltspor på undervisningen,
med eget opplegg for barna.
Du finner en datoliste på vår Facebook side.

Kafégudstjenestene er i underetasjen i Sarpsborg frikirke,
i Korsgata 4, rett ved Storbyen og Sarpsborg bussterminal.
Bruk hovedinngangen eller kjellerinngangen fra Dronningens Gate.
Det er flere gode parkeringsmuligheter i nærheten.

Kafégudstjeneste på Facebook


Meld deg på Kafegudstjeneste infobrev

* indicates required