|- Hjem -|- Kontakt -|- Om oss -|- Program -|- Barn og unge -|- English -|
Ansatte
Eldsteråd
Diakonråd
Menighetsråd
Menighetsmøte
Lederråd


Misjon
Konfirmantarbeid
Kafégudstjenester
Søndagsskolen
Familiekoret
Speideren
Frikafé
nattkafé
Six Wings Gospel
Språk-kafé
Bonus-treff

FRIBU -
Frikirkens Barn
og Ungdom

- Isesjøbråten -
Frikirken
FriBU
FSK
ungdomsarbeid.no
kristen.no
bibelen.no

Kontakt oss

Sarpsborg Frikirke  
Adresse:  Korsgata 4, 1723 SARPSBORG
Telefonnummer:  69 15 32 79
E-post:  post#sarpsborgfrikirke.no
Organisasjonsummer:  971 249 668
Kontonnummer:  1090 25 13863

Dersom du vet hvem du skal kontakte, kan du klikke:
Her for ansatte
Her for eldsterådet
Her for diakonrådet
kart

Kontaktpersoner og ledere for menighetens øvrige aktiviteter og arbeid:

Navn Tjeneste / Aktivitet Mobil Telefon E-post (#=@)
Lars Arne Åsheim Leder for Isesjøbråten 906 11 570
Ann-Cecilie Korsæth Utleie av isesjøbråten 92 86 31 94 69 15 32 79
Lederrådet Bibelgrupper
Tor Jørgen Ervum Webmaster 934 24 683 69 12 96 98 web@sarpsborgfrikirke.no
Barne og ungdomsarbeid
Torhild Finstad Fribu - leder 982 20 301 69 12 00 32 torhild.finstad#staples.com
Rune Guttormsen Søndagsskolen 69 12 99 72
Bjørnar Torbjørnsen Konfirmantarbeid 416 16 218 bjornarth#gmail.com
Torhild Finstad Speideren - Flokkleder 98 22 03 01 torhild.finstad@staples-solutions.com
Kristian Pinaas Speideren Troppleder 467 97 601 kristian@pinaas.no
Torhild Finstad Familiekoret 98 22 03 01
Bjørnar Torbjørnsen Nattkafé 416 16 218 bjornarth#gmail.com
Ingebjørg Rangøy Six Wings Gospel 986 46 377