|- Hjem -|- Kontakt -|- Om oss -|- Program -|- Barn og unge -|- English -|
Ansatte
Eldsteråd
Diakonråd
Menighetsråd
Menighetsmøte
Lederråd


Misjon
Konfirmantarbeid
Kafégudstjenester
Søndagsskolen
Familiekoret
Speideren
Frikafé
nattkafé
Six Wings Gospel
Språk-kafé
Bonus-treff

FRIBU -
Frikirkens Barn
og Ungdom

- Isesjøbråten -
Frikirken
FriBU
FSK
ungdomsarbeid.no
kristen.no
bibelen.no

Kontakt oss

Sarpsborg Frikirke  
Adresse:  Korsgata 4, 1723 SARPSBORG
Telefonnummer:  69 15 32 79
E-post:  post#sarpsborgfrikirke.no
Organisasjonsummer:  971 249 668
Kontonnummer:  1090 25 13863

Dersom du vet hvem du skal kontakte, kan du klikke:
Her for ansatte
Her for eldsterådet
Her for diakonrådet
kart

Kontaktpersoner og ledere for menighetens øvrige aktiviteter og arbeid:

Navn Tjeneste / Aktivitet Mobil Telefon E-post (#=@)
Lars Arne Åsheim Leder for Isesjøbråten 906 11 570
Lars Arne Åsheim Utleie av isesjøbråten 906 11 570
Lederrådet Bibelgrupper
Tor Jørgen Ervum Webmaster 934 24 683 69 12 96 98 web@sarpsborgfrikirke.no
Barne og ungdomsarbeid
Torhild Finstad Fribu - leder 982 20 301 69 12 00 32 torhild.finstad#staples.com
Rune Guttormsen Søndagsskolen 69 12 99 72
Bjørnar Torbjørnsen Konfirmantarbeid 416 16 218 bjornarth#gmail.com
Torhild Finstad Speideren - Flokkleder 98 22 03 01 torhild.finstad@staples-solutions.com
Kristian Pinaas Speideren Troppleder 467 97 601 kristian@pinaas.no
Torhild Finstad Familiekoret 98 22 03 01
Bjørnar Torbjørnsen Nattkafé 416 16 218 bjornarth#gmail.com
Ingebjørg Rangøy Six Wings Gospel 986 46 377