|- Hjem -|- Kontakt -|- Om oss -|- Program -|- Barn og unge -|- English -|
Ansatte
Eldsteråd
Diakonråd
Menighetsråd
Menighetsmøte
Lederråd


Misjon
Konfirmantarbeid
Kafégudstjenester
Søndagsskolen
Familiekoret
Speideren
Frikafe
FRIK
Six Wings Gospel
Språk-kafé
Bonus-treff

FRIBU -
Frikirkens Barn
og Ungdom

- Isesjøbråten -
Frikirken
FriBU
FSK
ungdomsarbeid.no
kristen.no
bibelen.no

Lederråd

Lederrådet omfatter:

1.Lederrådet ledes av eldste Jan Prang
2.Lederrådet skal støtte og hjelpe menighetens eldste.
3.Lederrådet består av 7 personer:
Pastor, eldste Ingar Bø, eldste Jan Prang, lederrådsmedlem Torhild Finstad, lederrådsmedlem Catrine Greaker, lederrådsmedlem Miriam Bø og Ungdomspastor Bjørnar Thorbjørnsen.
4.Lederrådet har dialog med:
Diakonformann, FRIBU-leder, ansatte, Menighetsmøtet, gudstjenesteteamledere

Arbeidsoppgaver:
1. Semesterplanlegging.
2. Identifisering av eldstekandidater.