|- Hjem -|- Kontakt -|- Om oss -|- Program -|- Barn og unge -|- English -|
Ansatte
Eldsteråd
Diakonråd
Menighetsråd
Menighetsmøte
Lederråd


Misjon
Konfirmantarbeid
Kafégudstjenester
Søndagsskolen
Familiekoret
Speideren
Frikafé
nattkafé
Six Wings Gospel
Språk-kafé
Bonus-treff

FRIBU -
Frikirkens Barn
og Ungdom

- Isesjøbråten -
Frikirken
FriBU
FSK
ungdomsarbeid.no
kristen.no
bibelen.no

Menighetsmøte i Sarpsborg Frikirke

Menighetsmøtet er menighetens øverste organ. Dette er et møte som eldsterådet som oftest innkaller til, hvor menighetens medlemmer samles for behandle ulike saker. Eksempler på saker som behandles i menighetsmøte er: Kall av pastor og eldste, regnskap og budsjett, store innkjøp og forvaltningsspørsmål, samt andre som gjelder vår menighet.