|- Hjem -|- Kontakt -|- Om oss -|- Program -|- Barn og unge -|- English -|
Ansatte
Eldsteråd
Diakonråd
Menighetsråd
Menighetsmøte
Lederråd


Misjon
Konfirmantarbeid
Kafégudstjenester
Søndagsskolen
Familiekoret
Speideren
Frikafé
nattkafé
Six Wings Gospel
Språk-kafé
Bonus-treff

FRIBU -
Frikirkens Barn
og Ungdom

- Isesjøbråten -
Frikirken
FriBU
FSK
ungdomsarbeid.no
kristen.no
bibelen.no

Nattkafé er stedet hvor ungdommer fra 8. klasse kan komme
ca en fredag i måneden. Våren 2018 er det disse fredagene:

12. januar
09. februar
09. mars (Bowling på Sarpsborg Bowlingsenter)
06. april
04. mai (hos Lasse og Brith - bil kjører fra Frikirken kl. 19.45)

Nattkafé er fra kl. 20 til kl. 23.
Her kan du komme å henge med nye og gamle venner,
kjøpe mat og en kaffe/kakao fra vår kaffemaskin.
Det er også ulike aktiviteter å drive med - som playstation,
biljard, bordtennis og airhockey. Velkommen skal dere være