|- Hjem -|- Kontakt -|- Om oss -|- Program -|- Barn og unge -|- English -|
Ansatte
Eldsteråd
Diakonråd
Menighetsråd
Menighetsmøte
Lederråd


Misjon
Konfirmantarbeid
Kafégudstjenester
Søndagsskolen
Familiekoret
Speideren
Frikafé
nattkafé
Six Wings Gospel
Språk-kafé
Bonus-treff

FRIBU -
Frikirkens Barn
og Ungdom

- Isesjøbråten -
Frikirken
FriBU
FSK
ungdomsarbeid.no
kristen.no
bibelen.no

Nattkafé er stedet hvor ungdommer fra 8. klasse kan komme
annenhver fredag kl. 20-23. Høsten 2018 er det disse fredagene:

24. august
7.-9. september: Leir på Ytterbøl
21. september
12. oktober: Felles ungdomsmøte i Filadelfia kl. 20
19. oktober
02. november
16. november
23. november: Connect i Fredrikstad Frikirke kl. 19.30
30. november
14. desember

På Nattkafe kan du komme å henge med nye og gamle venner,
kjøpe mat og drikke, spille playstation,
biljard, bordtennis eller airhockey.
Hver Nattkafe vil det også være noen som
sier noe lurt om Gud og livet.
Velkommen skal dere være!----Nattkafe på Facebook----