|- Hjem -|- Kontakt -|- Om oss -|- Program -|- Barn og unge -|- English -|
Ansatte
Eldsteråd
Diakonråd
Menighetsråd
Menighetsmøte
Lederråd


Misjon
Konfirmantarbeid
Kafégudstjenester
Søndagsskolen
Familiekoret
Speideren
Frikafé
nattkafé
Six Wings Gospel
Språk-kafé
Bonus-treff

FRIBU -
Frikirkens Barn
og Ungdom

- Isesjøbråten -
Frikirken
FriBU
FSK
ungdomsarbeid.no
kristen.no
bibelen.no

Om oss

Sarpsborg Frikirke tilhører Den Evangeliske Lutherske Frikirke og er en av Frikirkens eldste menigheter. Vi ligger midt i Sarpsborg by og ønsker å være en levende menighet i lokalsamfunnet. Vår visjonen er:

"Vi vil være et levende og inkluderende fellesskap
som møter mennesker med Kristi kjærlighet"


Vårt arbeid omfatter bl.a. gudstjenester, søndagsskole, speider, ungdomsgrupper og barne-/ familiekor. Ta en tur innom på en av våre samlinger. Les mer om våre virkegrener og aktiviteter i menyen til venstre, eller se i programmet i hovedmenyen over. Vi ønsker deg hjertelig velkommen til Sarpsborg frikirke!