|- Hjem -|- Kontakt -|- Om oss -|- Program -|- Barn og unge -|- English -|
Ansatte
Eldsteråd
Diakonråd
Menighetsråd
Menighetsmøte
Lederråd


Misjon
Konfirmantarbeid
Kafégudstjenester
Søndagsskolen
Familiekoret
Speideren
Frikafé
nattkafé
Six Wings Gospel
Språk-kafé
Bonus-treff

FRIBU -
Frikirkens Barn
og Ungdom

- Isesjøbråten -
Frikirken
FriBU
FSK
ungdomsarbeid.no
kristen.no
bibelen.no

Program

Her kan du se i og/eller laste ned de program du har behov for:

Beskrivelse .PDF - anbefales
(Acrobat reader)
.DOC / .XLS
(Word / ExCel)
Menighetsprogram Program.pdf program.doc
U
Konfirmantundervisning konf_program.pdf konf_program.docx
Speidern - tropp tropp_program.pdf
Speidern - flokk flokk_program.pdf
Footsteps Footsteps.pdf
Familiekoret Program_Full_Hals.pdf
Søndagsskolen  
Let's dance Let's dance program