|- Hjem -|- Kontakt -|- Om oss -|- Program -|- Barn og unge -|- English -|
Ansatte
Eldsteråd
Diakonråd
Menighetsråd
Menighetsmøte
Lederråd


Misjon
Konfirmantarbeid
Kafégudstjenester
Søndagsskolen
Familiekoret
Speideren
Frikafé
nattkafé
Six Wings Gospel
Språk-kafé
Bonus-treff

FRIBU -
Frikirkens Barn
og Ungdom

- Isesjøbråten -
Frikirken
FriBU
FSK
ungdomsarbeid.no
kristen.no
bibelen.no

Søndagsskolen

Søndagsskolen driver rett og slett med trosopplæring! Vi henvender oss til barn fra 5 år og oppover. Fra 5. klasse er det et eget opplegg. For de yngre bruker et opplegg som heter "sprell levende" og som er utviklet av Norsk søndagsskoleforbund. Dette er et bra opplegg som er utarbeidet nylig og følger moderne pedagogiske prinsipper i tillegg til at det er solid forankret i vår evangelisk lutherske tro. Vi leker sammen, ber sammen, hører bibelfortellinger, gjør ulike aktiviteter og spiser litt. Vi vil at barna skal ha det gøy på søndagsskolen og at de lærer om hva vi tror på.

Kontaktperson: Rune Guttormsen, tel: 41 25 30 07

Lenke til www.sondagsskole.no                  Lenke til www.sondagsskole.no

For å se semester program, se hovedside for program!