|- Hjem -|- Kontakt -|- Om oss -|- Program -|- Barn og unge -|- English -|
Ansatte
Eldsteråd
Diakonråd
Menighetsråd
Menighetsmøte

Konfirmantarbeid
Kafégudstjenester
Søndagsskolen
Familiekoret
Speideren
Frikafé
nattkafé
Six Wings Gospel
Språk-kafé
Bonus-treff

FRIBU -
Frikirkens Barn
og Ungdom

- Isesjøbråten -
Frikirken
FriBU
FSK
ungdomsarbeid.no
kristen.no
bibelen.no

Speideren - "Alltid beredt"

Speideren har samlinger på tirsdag. Troppen hver uke, flokken annenhver i ulike uker. Alle speidermøter er fra 17.30 – 19.30 og stort sett på Isesjøbråten Flokken og troppen har oppstart og avslutning sammen, og stort sett tenner vi alltid bål fra sept til april og barna kan ha med seg bålmat, pølser - ostesmørbrød eller annet de vil varme på bålet Det står det også i programmet som dere finner øverst på hovedsiden Vi er delt i to aldersgrupper. Flokken fra 1.-4. klasse og Troppen fra 5.-10. klasse. De som begynner på videregående og er fylt 16 år, er rovere, og bidrar som hjelpeledere. Vi driver med mange spennende aktiviteter både ute og inne. Vi reiser på turer og leirer sammen.

Kontaktpersoner:
Gruppeleder: Torhild Finstad 982 20 301, torhild.finstad#staples.com


Vi trenger hjelp til ulike prosjekter på Isesjøbråten og i speidergruppa. Interesserte bes ta kontakt med lederne.


For å se semester program, se hovedside for program!
Lenke til Frikirkens speiderkorps

Lenke til Norges Speiderforbund