|- Hjem -|- Kontakt -|- Om oss -|- Program -|- Barn og unge -|- English -|
Ansatte
Eldsteråd
Diakonråd
Menighetsråd
Menighetsmøte
Lederråd


Misjon
Konfirmantarbeid
Kafégudstjenester
Søndagsskolen
Familiekoret
Speideren
Frikafé
nattkafé
Six Wings Gospel
Språk-kafé
Bonus-treff

FRIBU -
Frikirkens Barn
og Ungdom

- Isesjøbråten -
Frikirken
FriBU
FSK
ungdomsarbeid.no
kristen.no
bibelen.no

Språk-kafé

Språkkafeen er et tilbud til våre nye landsmenn
som snakker litt norsk, men som ønsker å bli bedre.
Vi møtes hver torsdag kl 17.15 over en kopp kaffe
for å snakke norsk sammen og for å bli kjent med hverandre.