|- Hjem -|- Kontakt -|- Om oss-|- Program -|- Barn og unge -|- English-|
Jesus lever!
Ansatte
Eldsteråd
Diakonråd
Menighetsråd
Menighetsmøte
Lederråd


Misjon
Konfirmantarbeid
Kafégudstjenester
Søndagsskolen
Familiekoret
Speideren
Frikafé
FRIK
Six Wings Gospel
Språk-kafé
Bonus-treff

FRIBU -
Frikirkens Barn
og Ungdom

- Isesjøbråten -


Frikirken
FriBU
FSK
ungdomsarbeid.no
kristen.no
bibelen.no

søndag 27 oktober


kl 11:Familiegudstjeneste
Pastor Martin Lund

KL 17:00 Kafégudstjeneste
Bob Marley-messe/konsert
Harald Eikeland m/band
Nattverd
Søndagsskole
Les eldre nyheter her.
Den Evangeliske Lutherske Frikirke, Sarpsborg Menighet
E-post: post@sarpsborgfrikirke.no Adresse: Korsgata 4, 1723 Sarpsborg
Org.nr.:971 249 668, Telefon: 69153279 Kontonummer: 1090 25 13863
Webmaster:web@sarpsborgfrikirke.no Ansvarlig redaktør:red@sarpsborgfrikirke.noAktuelt


onsdag 23 oktober
Kl 19 Hobbykveld


torsdag 24 oktober
Kl 17:15 Språk-kafé


fredag 25 oktober
Kl 19:30 Connect i Halden Frikirke
Ungdomssamling for Østfold-Frikirkene


søndag 27 oktober
kl 10:30 Bønn
kl 11:Familiegudstjeneste
KL 17:00 Kafégudstjeneste
Bob Marley-messe/konsert
Harald Eikeland m/band
Nattverd
Søndagsskole


mandag 28 oktober
kl 14-16 Frikafé
kl 18:50 SixWIngsGospel


tirsdag 29 Oktober
kl 17:30 Speidermøte Tropp


onsdag 30 oktober
Kl 17:30 Familiekoret Full Hals


torsdag 31 oktober
Kl 17:15 Språk-kafé


fredag 1 november
Kl 17:30 -19:30 Konfrimantsamling
kl 19:30-23 FRIK


søndag 3 november
kl 10:30 Bønn
kl 11:Allehelgensgudstjeneste
Pastor Martin Lund.
Sang av Bjørg og Per Morten Gustavsen
Nattverd
Søndagsskole.


Annet