|- Hjem -|- Kontakt -|- Om oss-|- Program -|- Barn og unge -|- English-|
Jesus lever!
Ansatte
Eldsteråd
Diakonråd
Menighetsråd
Menighetsmøte
Lederråd


Misjon
Konfirmantarbeid
Kafégudstjenester
Søndagsskolen
Familiekoret
Speideren
Frikafé
nattkafé
Six Wings Gospel
Let's dance
Bonus-treff

FRIBU -
Frikirkens Barn
og Ungdom

- Isesjøbråten -


Frikirken
FriBU
FSK
ungdomsarbeid.no
kristen.no
bibelen.no

Vi synger julen inn i Korsgata 4.

Ja, det er hva vi gjør søndag 17 desember kl.17.00 i Sarpsborg Frikirke.
Six Wings Gospel, Familiekoret Full Hals,
Stine og Erle Stubberud, Martin Lund og
menighetens pastor Leif Gunnar Sandvand deltar.
Det er offer til Kirkens Nødhjelp.
Vil du gå tur tidligere på dagen er det
sportsandakt ved pastor Sandvand på Isesjøbråten kl.12.00.


Det aller beste ved adventstiden er at vi treffer hverandre i kirken.

LGS
Omtale av boken: Han som ser meg
Av Anne Mari Schiager Topland

Han-som-ser-meg.docx


Solsnu!

bilde

Les eldre nyheter her.
Den Evangeliske Lutherske Frikirke, Sarpsborg Menighet
E-post: safri@online.no Adresse: Korsgata 4, 1723 Sarpsborg
Org.nr.:971 249 668, Telefon: 69153279 Kontonummer: 1090 25 13863
Webmaster:web@sarpsborgfrikirke.no Ansvarlig redaktør:red@sarpsborgfrikirke.nosøndag 17 desember
kl 12:00 Sportsandakt på Isesjøbråten
Åpen kafé 11-14
Leif Gunnar Sandvand
kl 17:00 Vi synger Jula inn
Pastor Sandvand.
Six Wings Gospel.
Fam.koret Full Hals.


torsdag 21 desember
kl 18:00 Solsnufest på IsesjøbråtenJulaften 24 desember
kl 15:00 Familiegudstjeneste
Six Wings Gospel


1.Juledag 25 desember
kl 12:00 Høytidsgudstjeneste
Ungdomspastor Bjørnar Thorbjørnsen


mandag 1 januar
kl 18:00 Fellesgudstjeneste i Sarpsborg Frikirke
Arr. Kristent lederråd


Lørdag 6 januar
kl 17:00 Nyttårsfest


Aktuelt