|- Hjem -|- Kontakt -|- Om oss-|- Program -|- Barn og unge -|- English-|
Jesus lever!
Ansatte
Eldsteråd
Diakonråd
Menighetsråd
Menighetsmøte
Lederråd


Misjon
Konfirmantarbeid
Kafégudstjenester
Søndagsskolen
Familiekoret
Speideren
Frikafé
nattkafé
Six Wings Gospel
Språk-kafé
Bonus-treff

FRIBU -
Frikirkens Barn
og Ungdom

- Isesjøbråten -


Frikirken
FriBU
FSK
ungdomsarbeid.no
kristen.no
bibelen.no

Er våre brønner dype nok?

Jesus møter en kvinne fra Samaria som har gått den daglige turen
til brønnen for å hente vann og spørsmålet er om våre brønner er dype
nok til å bære eller tåle livet på godt og vondt.
Og slik er vi midt i teksten for gudstjenesten
søndag 21 januar kl.11.00 i Sarpsborg Frikirke.
Det er pastor Sandvand som taler over teksten fra Johannes kapittel 4.
Lasse Roger Johansen leder,
Jonathan Schille sitter ved klaveret,
det er kirkekaffe og offer til kirke og misjon.

Senere samme dag kl.17.00 er det kafegudstjeneste der
Jon Arne Nygård underviser og pastor Sandvand forretter nattverd.

Begge gudstjenestene anbefales på det sterkeste!

LGS


Superonsdag i kirken.

Dette er for alle aldre!
Vi møtes i kirken kl. 17.30 og holder på til kl. 19.
Samlingene starter med middag for alle.
Så er det andakt for barna før de går til sine aktiviteter.
Mens barna er på aktiviteter så kan foreldre/voksne drikke kaffe og prate.

Vårsemesteret 2018:
17. januar
14. februar
14. mars
11. april
09. mai

bildebilde


Omtale av boken: Han som ser meg
Av Anne Mari Schiager Topland

Han-som-ser-meg.docx


Les eldre nyheter her.
Den Evangeliske Lutherske Frikirke, Sarpsborg Menighet
E-post: safri@online.no Adresse: Korsgata 4, 1723 Sarpsborg
Org.nr.:971 249 668, Telefon: 69153279 Kontonummer: 1090 25 13863
Webmaster:web@sarpsborgfrikirke.no Ansvarlig redaktør:red@sarpsborgfrikirke.nomandag 15 Januar
kl 18:50 Six Wings Gospel


superonsdag 17 Januar
kl 17:30-19:00 superonsdag


torsdag 18 Januar
kl 17:15 Språk-kafé
KL 19:00 Bibelundervisining
Luthers Lille Katekisme


søndag 21 Januar
kl 10:30 Bønn
kl 11:00 Gudstjeneste
Pastor Leif Gunnar Sandvand
KL 17:00 Kafégudstjeneste
Nattverd
Søndagsskolemandag 22 Januar
kl 18:50 Six Wings Gospel


tirsdag 23 Januar
kl 17:30 Speider Tropp


onsdag 24 Januar
kl 17:30 Familiekoret Full Hals


Aktuelt