|- Hjem -|- Kontakt -|- Om oss-|- Program -|- Barn og unge -|- English-|
Jesus lever!
Ansatte
Eldsteråd
Diakonråd
Menighetsråd
Menighetsmøte
Lederråd


Misjon
Konfirmantarbeid
Kafégudstjenester
Søndagsskolen
Familiekoret
Speideren
Frikafé
nattkafé
Six Wings Gospel
Språk-kafé
Bonus-treff

FRIBU -
Frikirkens Barn
og Ungdom

- Isesjøbråten -


Frikirken
FriBU
FSK
ungdomsarbeid.no
kristen.no
bibelen.no

Når livet blir en lovsang

er overskriften over morgendagens gudstjeneste.
Det er Maria Budskapsdag (9 måneder til jul)
og teksten står i Lukas 1,46 -55. Pastor Sandvand taler,
Sten Næss sitter ved orgelet,
Marianne Knudsen er liturg og alle er hjertelig velkommen
til feiring av Underets Gud, til felleskap og kirkekaffe.
Søndag 18 mars kl.11.00 i Korsgata 4.

Samme dag kl.17.00 er det kafegudstjeneste.

LGS


Les eldre nyheter her.
Den Evangeliske Lutherske Frikirke, Sarpsborg Menighet
E-post: post@sarpsborgfrikirke.no Adresse: Korsgata 4, 1723 Sarpsborg
Org.nr.:971 249 668, Telefon: 69153279 Kontonummer: 1090 25 13863
Webmaster:web@sarpsborgfrikirke.no Ansvarlig redaktør:red@sarpsborgfrikirke.noSøndag 18 mars
kl 10:30 Bønn
kl 11:00 Gudstjeneste
kl 17:00 Kafégudstjenestemandag 19 mars
kl 18:50 Six Wings Gospel


tirsdag 20 mars
kl 17:30 Speider Tropp


onsdag 21 mars
kl 17:30 Familiekoret Full Hals


torsdag 22 mars
kl 17:15 Språk-kafé


fredag 23 Januar
kl 20-23 nattkafé


Pslmesøndag 25 mars
kl 10:30 Bønn
kl 11:00 Gudstjeneste
Aktuelt