|- Hjem -|- Kontakt -|- Om oss-|- Program -|- Barn og unge -|- English-|
Jesus lever!
Ansatte
Eldsteråd
Diakonråd
Menighetsråd
Menighetsmøte
Lederråd


Misjon
Konfirmantarbeid
Kafégudstjenester
Søndagsskolen
Familiekoret
Speideren
Frikafé
FRIK
Six Wings Gospel
Språk-kafé
Bonus-treff

FRIBU -
Frikirkens Barn
og Ungdom

- Isesjøbråten -


Frikirken
FriBU
FSK
ungdomsarbeid.no
kristen.no
bibelen.no

Søndag 9 august

bilde


Fellesgudstjenester sommeren 2020:

Fellesgudstjeneste i Fredrikstad Frikirke søndag 28.juni kl.11.00.
Pastor Per Eriksen taler. Sang og musikk av Sven og Anne Kristin Aasmundtveit.

Fellesgudstjeneste i Sarpsborg Frikirke søndag 5.juli kl.11.00.
Pastor Martin Lund taler. Sang og musikk av Jonathan Schille. Dåp.

Fellesgudstjeneste i Greåker Frikirke søndag 12.juli kl.11.00.
Christer Nesset taler.

Fellesgudstjeneste i Fredrikstad Frikirke søndag 19.juli kl.11.00.

Fellesgudstjeneste i Sarpsborg Frikirke søndag 26.juli kl.11.00.
Dagfinn Stærk taler taler.

Fellesgudstjeneste i Greåker Frikirke søndag 2.august kl.11.00.
Svein Høiden taler. Terje Grandahl synger.

Fellesgudstjeneste i Fredrikstad Frikirke søndag 9.august kl.11.00.Kjære alle sammen!

bilde

Nå setter vi igjen fokus på smågrupper,
da vi tror at slike fellesskap er
en viktig del av livet og troslivet.

I smågrupper får hver enkelt anledning
til å delta mer aktivt enn
på gudstjenester og andre samlinger
vi har i vår menighet.
Dialog om hverdagen, samlivet,
foreldrerollen, troen, arbeidssituasjonen,
relasjoner osv. kan bidra til
sunn modning og god utvikling.

I løpet av de neste tre årene
ønsker vi å ha mange nye smågrupper.
ALLE gis mulighet til være med;
uavhengig om du er medlem av
menigheten eller ei.
Meld ifra om du har
(eller kjenner noen) som ønsker
å være med i en slik gruppe.

Lena Håkenstad og Torhild Finstad er kontaktpersoner for denne satsingen.

Meld ifra til Lena om du har ønske om være med i en smågruppe.

Lena Håkenstad mob: 95996397 mail: lena_maria83@hotmail.comFellesgudstjenester sommeren 2020:

Fellesgudstjeneste i Fredrikstad Frikirke søndag 28.juni kl.11.00.
Pastor Per Eriksen taler. Sang og musikk av Sven og Anne Kristin Aasmundtveit.

Fellesgudstjeneste i Sarpsborg Frikirke søndag 5.juli kl.11.00.
Pastor Martin Lund taler. Sang og musikk av Jonathan Schille. Dåp.

Fellesgudstjeneste i Greåker Frikirke søndag 12.juli kl.11.00.

Fellesgudstjeneste i Fredrikstad Frikirke søndag 19.juli kl.11.00.

Fellesgudstjeneste i Sarpsborg Frikirke søndag 26.juli kl.11.00.
Pastor Martin Lund taler.

Fellesgudstjeneste i Greåker Frikirke søndag 2.august kl.11.00.
Pastor Ketil Willard taler. Nattverd.

Fellesgudstjeneste i Fredrikstad Frikirke søndag 9.august kl.11.00.

Les eldre nyheter her.
Den Evangeliske Lutherske Frikirke, Sarpsborg Menighet
E-post: post@sarpsborgfrikirke.no Adresse: Korsgata 4, 1723 Sarpsborg
Org.nr.:971 249 668, Telefon: 69153279 Kontonummer: 1090 25 13863
Webmaster:web@sarpsborgfrikirke.no Ansvarlig redaktør:red@sarpsborgfrikirke.noVil du komme i kontakt med
Sarpsborg Frikirke i sommer,
kan du kontakte
Torhild Finstad i
Lederrådet på
telefon 982 20 301.

Aktuelt


Frikirken på YouTube

Podcasts for Sarpsborg Frikirke