|- Hjem -|- Kontakt -|- Om oss-|- Program -|- Barn og unge -|- English-|
Jesus lever!
Ansatte
Eldsteråd
Diakonråd
Menighetsråd
Menighetsmøte
Lederråd


Misjon
Konfirmantarbeid
Kafégudstjenester
Søndagsskolen
Familiekoret
Speideren
Frikafé
nattkafé
Six Wings Gospel
Språk-kafé
Bonus-treff

FRIBU -
Frikirkens Barn
og Ungdom

- Isesjøbråten -


Frikirken
FriBU
FSK
ungdomsarbeid.no
kristen.no
bibelen.no

Kom, for alt er ferdig!

Det er nattverdens livsnære og bærekraftige evangelium som er tema
i undervisningen torsdag 15 februar kl.19.00 i kirkens underetasje.
Vi er kommet til den siste og femte kvelden i vår gjennomgang av
Luthers lille katekisme og pastor Sandvand vil denne kvelden poengtere
de sentrale elementene i luthersk nattverdlære og da også til
forskjell fra det vi finner hos andre kirker; både på venstre og høyre fløy.

I tillegg til undervisningen vil vi naturligvis også
denne kvelden feire nattverdmåltidet sammen.
Slik er du/dere hjertelig velkommen til undervisning og
til måltid og vi tenker jo at det er ikke mulig å begynne
fastetida på en bedre måte enn å finne frem til Korsgata 4 denne torsdagskvelden!!!!!!!!

Søndag 18 februar kl.12.00 er det sportsandakt på Isesjøbråten.
Samme dag kl.17.00 er det kafégudstjeneste i
Sarpsborg Frikirke hvor Hanne Marie Skaar fra Greåker Frikirke underviser.

LGS


Superonsdag i kirken.

Dette er for alle aldre!
Vi møtes i kirken kl. 17.30 og holder på til kl. 19.
Samlingene starter med middag for alle.
Så er det andakt for barna før de går til sine aktiviteter.
Mens barna er på aktiviteter så kan foreldre/voksne drikke kaffe og prate.

Vårsemesteret 2018:
17. januar
14. februar
14. mars
11. april
09. mai

bildebildeOmtale av boken: Han som ser meg
Av Anne Mari Schiager Topland

Han-som-ser-meg.docx
Les eldre nyheter her.
Den Evangeliske Lutherske Frikirke, Sarpsborg Menighet
E-post: safri@online.no Adresse: Korsgata 4, 1723 Sarpsborg
Org.nr.:971 249 668, Telefon: 69153279 Kontonummer: 1090 25 13863
Webmaster:web@sarpsborgfrikirke.no Ansvarlig redaktør:red@sarpsborgfrikirke.nomandag 12 februar
kl 18:50 Six Wings Gospel


tirsdag 13 februar
KL 12:00 Bonus-treff
kl 17:30 Speider Tropp og FLokk


onsdag 14 februar
kl 17:00 Superonsdag


torsdag 15 februar
kl 17:15 Språk-kafé
KL 19:00 Bibelundervisining
Luthers Lille Katekisme


Søndag 18 februar
kl 12:00 Sportsandakt
Åpen Kafé 11-14
Pastor Leif Gunnar Sandvand
kl 17:00 kafégudstjeneste
Hanne Marie Skaar underviser


Aktuelt